عصا آبنوس فیروزه صدف بی نظیر
عصا آبنوس فیروزه صدف بی نظیر
عصای بسیار ارزشمند، جواهر نشان، مرصع به صدف و فیروزه مصریاین عصا بسیار بسیار کمیاب و ارزشمند بوده که از آن فقط 1 عدد ساخته شده است !طول تقریبی این عصا 97 سانتیمیتر [...]
ادامه این مطلب ...


نویسنده : جواهر بازار ، تاریخ : بیست و نهم تير 1393 ، ساعت : 08:45